Home / Čo robíme / Projekty / Trenčín - bezpečné mesto pre všetkých

Trenčín - bezpečné mesto pre všetkých

Projekt Trenčín – bezpečné mesto pre všetkých sa zameriava na riešenie aktuálnych bezpečnostných výziev mesta Trenčín a na identifikované problémy, na ktoré poukázali občania mesta Trenčín a experti pri terénnych prieskumoch počas predchádzajúceho projektu Bezpečnosť ako kvalita priestoru, ktorého logické pokračovanie je tento projekt.

Aktivity projektu reagujú aj na očakávané bezpečnostné hrozby plynúce z plánovaných investičných projektov v meste Trenčín (výstavba cestného mostu, rekonštrukcia železnice a pod.) a v spolupráci s ostatnými zložkami zodpovednými za bezpečnosť v meste Trenčín prinášajú návrhy ich riešenia. Aktivity projektu sú zamerané na tri základné oblasti:

  • bezpečný pohyb v meste pre všetky skupiny obyvateľov (cieľová skupina obyvatelia a návštevníci mesta Trenčín, špecifické skupiny);
  • aktivizácia verejnosti  (cieľová skupina obyvatelia a návštevníci mesta Trenčín).

Hlavnými prínosmi pre bezpečný pohyb v meste Trenčín je návrh hlavných trás pohybu, ktoré by boli prispôsobené požiadavkám aj špecifických skupín a zonácia vybraných častí mesta pomocou číselnej a farebnej schémy pre zjednodušenie lokalizácie jednotlivca vyžadujúceho pomoc.

Nástrojom na aktivizáciu a komunikáciu z verejnosťou bude aktivita „Mestské zásahy“, ktorá ukáže, že architektúra môže byť estetická, užitočná a zároveň bezpečná. Ide o aktivitu, ktorá úspešne v minulosti prebehla v mestách Bratislava, Košice, Praha, Brno a mesto Trenčín bude ďalším mestom, kde mestské zásahy budú realizované.

Partnermi projektu sú:

  • Mesto Trenčín
  • Centrum priestorových a technických štúdií, Bratislava
  • Trenčianska nadácia

Projekt je podporený Radou vlády pre prevenciu kriminality a Obvodným úradom Trenčín.