Home / Čo robíme / Konferencia / Program konferencie

Program konferencie

Plánovaný program konferencie je orientačný a bude upravený podľa počtu aktívnych vystúpení.

 

Program konferencie:

Registrácia účastníkov:   9:30 - 10:00

Slávnostné otvorenie:    10:00 - 10:30

Plenárne zasadnutie:     10:30 - 13:00

Ukončenie konferencie:  13:00

 

Organizátori si vyhradzujú právo zmeny programu.

 

Aktívne vystúpenia:

  • Mgr. Juraj Gerlici - prednosta Obvodného úradu Trenčín
  • Ing.arch. Ingrid Konrád - hlavná architektka mesta Bratislava
  • Mgr. Renáta Kaščáková - víceprimátorka mesta Trenčín
  • JUDr. Stanislav Bero - náčelník mestskej polície Trenčín
  • Prof. Ing.arch. Maroš Finka, PhD. - SPECTRA Centre of Excellence EU
  • Ing. Vladimír Ondrejička - Centrum urbánnej bezpečnosti
  • Ing. arch. Zuzana Ladzianska - SPECTRA Centre of Excellence EU
  • Mgr. Silvia Ondrejičková - Centrum urbánnej bezpečnosti