Problémové miesta

Mesto je priestor, kde jeho obyvatelia žijú svoje životy, návštevníci v ňom trávia svoj voľný čas a deti v ňom prežívajú svoje dobrodružstvá. Každý chce mesto považovať sa „svoje“ miesto, kde sa cíti doma, kde je v bezpečí.

Pre podporu dialógu a interakcie s obyvateľmi mesta Trenčín slúži  interaktívna mapa mesta Trenčín s definovanými problémovými miestami, ktorú si tvoria sami občania, prostredníctvom nahlásenia nových problémových miest, pridávania fotografií a diskusie o týchto miestach, čo vedie k rozšíreniu diskusie o bezpečnosti súčasných urbánnych priestorov v meste. Každý z nás je spoluzodpovedný za verejný priestor, v ktorom trávime svoj čas a je spolutvorcom  jeho "bezpečnosti". Ignorancia a ľahostajnosť aktívne prispieva k znižovaniu bezpečnosti verejných priestorov a preto...

 

staňte sa i Vy členom Urbis Watch (mestského dohľadu) a poukážte na bezpečnostné problémy v meste Trenčín.

 

Vaše názory, pripomienky a postrehy sú zbierané, vyhodnocované a uverejňované na mape problémových miest mesta Trenčín.

Pridajte aj Vy miesto, ktoré považujete za problémové.

Pomôžte nám vytvoriť mapu problémových miest v meste Trenčín.

Ďakujeme

Problémové miesta (40)