Home / Trenčín / Mestské zásahy / ZELENÝ PARK

ZELENÝ PARK

ZELENÝ PARK

Pridané 09/09/2013

Myšlienka celého projektu je vytvorenie nového centra mesta Trenčín (protipól k OC Laugaricio) priamo v blízkosti jeho historickej časti.

Návrh vracia život spoločenskému priestoru starých výrobných hál Meriny a. s., okoliu železničnej a autobusovej stanice a bývalých vojenských kasární. Začiatkom procesu regenerácie je vytvorenie tzv. Zeleného parku spojeného s už existujúcim mestským parkom pri železničnej stanici. Týmto spôsobom sa logicky predĺži územná aj historická kontinuita rozvoja centra mesta smerom k staničnému námestiu a novonavrhovanej polyfunkčnej štvrte bývalej Meriny a. s. Jasne defi novaný verejný priestor prístupný obyvateľom i návštevníkom mesta Trenčín bude základným predpokladom rozvoja celej zóny. Pozemky, ktoré sú v súčasnosti vo vlastníctve fyzických a právnických osôb môžu byť po dohode s ich majiteľmi prenajaté mestu za symbolickú cenu. Ako protihodnotu by majitelia okolitých pozemkov a stavieb získali ideálneho partnera (Mestské zastupiteľstvo TN) na vypracovanie kvalitnej projektovej dokumentácie (verejná súťaž návrhov) a k deleniu  investičných nákladov na realizáciu vlastného verejného priestoru nového „celomestského centra mesta Trenčín“. Po skúsenosti z mnohých miest možno vidieť, že obnova, resp. jasná definícia verejného priestoru vytvára základný predpoklad na prirodzenú regeneráciu pôvodnej zástavby v každom meste. Projekt Zeleného parku môže byť jej začiatkom.

Juraj Mišak, absolvent L´Ecole d´Architecture de Grenoble a Guo Li, absolventka L´Universite de Paris 1 Sorbonne Pantheon.

V súčasnosti pracujú oddelene, s výnimkou menších projektov. Juraj pracuje ako manažér projekčných prác pre JT Real Estate v Bratislave a Li sa pripravuje na skúšky do Činskej komory architektov. Venujeme sa najmä problémom súčasného rozvoja miest a projektom ekologickej architektúry.

ZELENÝ PARK
  • Currently 0 out of 5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 0/5 (0 votes cast)

Thank you for rating!

You have already rated this page, you can only rate it once!

Your rating has been changed, thanks for rating!

Log in or create a user account to rate this page.

Comments

Log in or create a user account to comment.