Home / Trenčín / Mestské zásahy / NÁDVORIA U PIARISTOV

NÁDVORIA U PIARISTOV

NÁDVORIA U PIARISTOV

Pridané 09/09/2013

Poloha Piaristického kláštora s gymnáziom v centre mesta mu dáva možnosť hrať kľúčovú úlohu v kultúrno-spoločenskom živote Trenčína.

Revitalizácia komplexu spočíva v popretí bariér fyzických aj ideových, v otvorení sa vzájomnému dialógu. Jednotlivé vnútorné átriá menia svojou funkciou komplex na priestory verejné, školské, až po súkromné časti kláštora. Projekt zahŕňa tri „zabudnuté“ nádvoria, z ktorých len prostredné prešlo čiastočnou premenou v rámci rekonštrukcie kláštora na galériu. Riešené priestory sú v nadväznosti na školu ako aj objekty vo vlastníctve mesta či súkromného sektoru. Ich využitie na pár garáží a odstavné parkovanie neodpovedá súčasným požiadavkám na kvalitu školského i verejného priestoru, nakoľko sú v priamej nadväznosti na Mierové námestie. Návrh reaguje na potrebu školy vytvoriť kultivovaný exteriérový priestor pre aktivity žiakov nielen vo vyučovacom čase, pričom zároveň vytvára platformu pre širšie spoločenské využitie pre obyvateľov mesta (koncerty, divadlá, relax). Projekt je prezentovaný na stránke: http://www.zelik.weblux.sk/index.php/pgjb.html

Ing. arch. Július Bruna (juliusbruna@gmail.com)

Je absolvent FA SVšT v BA, diplomovku robil u doc. Kodoňa na krajinárskej tvorbe. Ako študentovi sa mu podarilo zastupovať Československo na konrgese krajinárov v Istanbule. Prax začal v Stavoprojekte na rôznych urbanistických a architektonických projektoch v kraji. V rokoch 1983–1987 bol v skupine expertov Polytechny v Alžírsku. Tu sa podieľal na rôznych projektoch urbanizácie na severe, ale aj v saharskej púšti. Vytvoril tam aj niekoľko umeleckých diel v exteriéri. Ako slobodný architekt, člen Spolku architektov a Komory architektov realizoval viacero popularizačných výstav v Trenčíne i Bratisleve, Cran Gevrier a Taliansku. V TN založil ekologickú nadáciu a riešil viacero štúdií pre mesto. Krátko pôsobil aj v Berlíne blízko svojej rodiny, ako i v Prahe, kde pre zahraničnú firmu spracoval zaujímavé štúdie na Troji a v centre mesta. Dlhodobo sa podieľa na propagácií mesta a kraja na rôznych veľtrhoch CR, ako i pri tvorbe propagačných materiálov. S priaznivcami antickej kultúry v roku 1997 založil v TN Múzeum antiky na počesť rodáka Vojtecha Zamarovského. Prvá expozícia bola otvorená v r. 2001. Táto sa po predaji budovy musela presťahovať do Zamaroviec. V súčasnosti pracuje na projekte obnovy budovy a tiež založenia záhrady. Tento projekt získal podporu Mas Vršatec a bude realizovaný v r 2014–15. Aktívne sa podieľal na workshopoch na modernizáciu železnice ako i Mesto za hradbami a iných. V súčasnosti s tímom kolegov pracuje na obnove dlhodobej spolupráce v Alžírsku a voľne spolupracuje s arch. Zelikom na rôznych podnetoch a hľadaniach v meste i okolí.

Radovan Zelik

Po ukončení štúdia na Fa STU v Bratislave a Fa VUT v Brne absolvoval architektonickú prax v spolupráci s rôznymi architektami z Brna, Bratislavy či Trenčína. V súčasnosti sa venuje doktorskému štúdiu na Fa VUT v Brne a taktiež je členom tímu „Trenčín si Ty“. Jeho architektonická prax zahŕňala rôzne druhy projektov od developerských urbanistických štúdií po individuálnu výstavbu či interiérový detail. Účasť na mestských zásahoch v Bratislave a Brne len potvrdila predchádzajúcu skúsenosť – „čí menší projekt tým väčšia radosť“ Je veľa malých projektov ku ktorým dodnes cíti osobný vzťah, práve pre ich individuálnosť. Takéto projekty zároveň spájajú ľudí celkom iným spôsobom, dochádza k akejsi personalizácii mestského priestoru, s celkom odlišnou kvalitou vzťahov. Na tento moment sa teší.

NÁDVORIA U PIARISTOV
  • Currently 0 out of 5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 0/5 (0 votes cast)

Thank you for rating!

You have already rated this page, you can only rate it once!

Your rating has been changed, thanks for rating!

Log in or create a user account to rate this page.

Comments

Log in or create a user account to comment.